top of page

OM MUNKENES

Munkenes Forvaltning AS er en totalleverandør innen eiendomsforvaltning. 

Vi kan tilby:

 

  • Eiendomsforvaltning av bolig og næring

  • Utleie

  • Drifts- og vaktmestertjenester

  • Tilrettelegging av kjøp og salg

Munkenes Forvaltning tilbyr en trygg og effektiv forvaltning, med fokus på høyere leieinntekter, lavere kostnader og stabil drift. Vi jobber aktivt med å få solide og forutsigbare leieforhold på plass, og samarbeider tett med utvalgte konkurransedyktige leverandører for å sikre god drift. Vi ønsker å sikre en løpende god avkastning for vår oppdragsgiver, samt en langsiktig verdiøkning på den enkelte eiendom. 

Munkenes Forvaltning forvalter i dag ca. 50.000 kvm bolig- og næringseiendom i sentrale deler av Oslo, Drammen og Nittedal. Drift og forvaltning av eiendommene ivaretas i dag av en administrasjon på seks personer. Etter behov blir arkitekter, advokater, entreprenører, rådgivende ingeniører og andre eksterne leverandører hyret inn for gjennomføring av større prosjekter.

Ved å inngå en forvaltningsavtale med Munkenes Forvaltning AS overtar vi den administrative og tekniske drift av den aktuelle eiendommen. Dette innebærer at vi som forvalter overtar primærkontakten med alle leietagere - deriblant også innkreving av leieinntekter. En avtale kan også skreddersys etter deres behov, om dere ønsker å gjøre deler av forvaltningen selv. 

  • Utvikling og prosjektering

 

Munkenes Forvaltning AS har bygd opp en plattform av kunnskapsrike og erfarne personer, både internt og eksternt, til gjennomføring av større og mindre utviklingsprosjekter.​ Selskapet har gjennom de siste årene igangsatt og gjennomført flere utviklingsprosjekter – som omreguleringer, rehabiliteringer, omstruktureringer m.m. Ved gjennomføring av større prosjekter, samarbeider vi med kjente aktører som SJ Arkitekter, Skaara Arkitektere, Meinich Arkitekter, Tveit Arkitekter, Arcasa Arkitekter, Advokatfirmaet Deloitte, Ro Sommernes Adv. DA, Schjødt Adv. m.fl. I tillegg leier vi inn erfarne prosjektledere ved behov. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon HER.

7etg-utsikt7_edited.jpg
bottom of page